Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jaka przeglądarka dla Apalu.de?


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
12 odpowiedzi w tym temacie

#1
lexom

lexom

  Znawca

 • Użytkownik
 • 443 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wlkp
Witam, gdy bawiłem się w kalmie korzystałem z przeglądarki Refresher, która co 20 minut odświeżała stronę. Czy istnieje coś takiego dla Apalu.de?

Bot Name

Bot Name
 • Advert

#2
Lexsus1

Lexsus1

  Znawca

 • Użytkownik
 • 384 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Białystok
Możesz nadal korzystać z Refresher, ja tak robie. Wystarczy w opcjach zmeinic link na apalu.de i śmigasz:D
Pozdrawiam

#3
lexom

lexom

  Znawca

 • Użytkownik
 • 443 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wlkp
hymm, u mnie sie cały czas wysypuje refresher ;)
Mam taki bład:
#
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#
# EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK (0xc0000092) at pc=0x037cd069, pid=3196, tid=3148
#
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0-b105 mixed mode)
# Problematic frame:
# v ~RuntimeStub::resolve_virtual_call
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
#

--------------- T H R E A D ---------------

Current thread (0x03508800): JavaThread "main" [_thread_in_Java, id=3148]

siginfo: ExceptionCode=0xc0000092, ExceptionInformation=0x00000000 0x00123de4

Registers:
EAX=0xffffffff, EBX=0x000008c5, ECX=0x05848f80, EDX=0x0584d248
ESP=0x00123d78, EBP=0x00123e88, ESI=0x05848f80, EDI=0x000008c5
EIP=0x037cd069, EFLAGS=0x00010216

Top of Stack: (sp=0x00123d78)
0x00123d78: ffff1372 ffff4022 ffffffff 036e3a27
0x00123d88: 0435001b 00123e60 ffff0023 bbeb8348
0x00123d98: 0012ff7c 002cf000 2af10000 0000804e
0x00123da8: 0012fe98 00000000 0a5b5dd8 5a94bf80
0x00123db8: 2af1f876 00000000 90000000 00004002
0x00123dc8: 5be00000 4005c805 00000000 80000000
0x00123dd8: 00004002 00000000 3ffd8000 00123e2c
0x00123de8: 00123e44 00000000 00123e3c 00000000

Instructions: (pc=0x037cd069)
0x037cd059: 00 00 83 ec 6c dd 34 24 9b dd 24 24 dd 5c 24 6c
0x037cd069: dd 5c 24 74 dd 5c 24 7c dd 9c 24 84 00 00 00 dd


Stack: [0x00030000,0x00130000), sp=0x00123d78, free space=975k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
v ~RuntimeStub::resolve_virtual_call
J java.util.Properties$LineReader.readLine()I
j java.util.Properties.load0(Ljava/util/Properties$LineReader;)V+7
j java.util.Properties.load(Ljava/io/InputStream;)V+10
j java.util.logging.LogManager.readConfiguration(Ljava/io/InputStream;)V+13
j java.util.logging.LogManager.readConfiguration()V+181
j java.util.logging.LogManager$2.run()Ljava/lang/Object;+4
v ~StubRoutines::call_stub


--------------- P R O C E S S ---------------

Java Threads: ( => current thread )
0x1156dc00 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=1824]
0x11569000 JavaThread "CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=2420]
0x11567c00 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2800]
0x11566c00 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1672]
0x11559000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3596]
0x11554c00 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2524]
=>0x03508800 JavaThread "main" [_thread_in_Java, id=3148]

Other Threads:
0x11551800 VMThread [id=2440]
0x11588400 WatcherThread [id=352]

VM state:not at safepoint (normal execution)

VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None

Heap
def new generation total 960K, used 188K [0x05820000, 0x05920000, 0x05f80000)
eden
[error occurred during error reporting, step 190, id 0xc0000092]

Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x0047f000 F:\Refresher.exe
0x7c900000 - 0x7c9b2000 D:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c8fb000 D:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77d30000 - 0x77dc0000 D:\WINDOWS\system32\user32.dll
0x77f10000 - 0x77f56000 D:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x77dc0000 - 0x77e6c000 D:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
0x77e70000 - 0x77f01000 D:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77110000 - 0x7719c000 D:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
0x77c00000 - 0x77c58000 D:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x774d0000 - 0x7760c000 D:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x5d520000 - 0x5d5b7000 D:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1db000 D:\WINDOWS\system32\shell32.dll
0x77f60000 - 0x77fd6000 D:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x76360000 - 0x7637d000 D:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x773c0000 - 0x774c2000 D:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
0x5b1d0000 - 0x5b208000 D:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x746d0000 - 0x7471b000 D:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x75180000 - 0x751ae000 D:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x5f260000 - 0x5f277000 D:\WINDOWS\system32\olepro32.dll
0x76fc0000 - 0x7703f000 D:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77040000 - 0x7710d000 D:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x77bf0000 - 0x77bf8000 D:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x7e1e0000 - 0x7e7a9000 D:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
0x76be0000 - 0x76beb000 D:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x5dca0000 - 0x5dce5000 D:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
0x771b0000 - 0x7727e000 D:\WINDOWS\system32\WININET.dll
0x00d50000 - 0x00d59000 D:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll
0x77fe0000 - 0x77ff1000 D:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x71a50000 - 0x71a67000 D:\WINDOWS\system32\ws2_32.dll
0x71a40000 - 0x71a48000 D:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x77b30000 - 0x77b52000 D:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
0x61410000 - 0x61534000 D:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
0x20b00000 - 0x20b45000 D:\WINDOWS\system32\imon.dll
0x71a70000 - 0x71a7a000 D:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x20c00000 - 0x20c0c000 D:\Program Files\Eset\pr_imon.dll
0x77680000 - 0x776a1000 D:\WINDOWS\system32\NTMARTA.DLL
0x76f50000 - 0x76f7d000 D:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x71ba0000 - 0x71bb3000 D:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x75d70000 - 0x75e01000 D:\WINDOWS\system32\MLANG.dll
0x719f0000 - 0x71a30000 D:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x66780000 - 0x667d8000 D:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll
0x71a30000 - 0x71a38000 D:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll
0x76ed0000 - 0x76f0c000 D:\WINDOWS\system32\RASAPI32.dll
0x76e80000 - 0x76e92000 D:\WINDOWS\system32\rasman.dll
0x6ff40000 - 0x6ff94000 D:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
0x76ea0000 - 0x76ecf000 D:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll
0x76e70000 - 0x76e7e000 D:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000 D:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x6bd00000 - 0x6bd0d000 D:\WINDOWS\system32\SYNCOR11.DLL
0x769a0000 - 0x76a54000 D:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x77c60000 - 0x77c83000 D:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
0x76d50000 - 0x76d69000 D:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
0x20000000 - 0x202d2000 D:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
0x72260000 - 0x72265000 D:\WINDOWS\system32\sensapi.dll
0x75e60000 - 0x75f10000 D:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
0x018d0000 - 0x018e4000 F:\Program Files\Tlen.pl\hook.dll
0x76fb0000 - 0x76fb6000 D:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll
0x76f10000 - 0x76f37000 D:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
0x7e830000 - 0x7eb9f000 D:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
0x01e10000 - 0x01e39000 D:\WINDOWS\system32\msls31.dll
0x746a0000 - 0x746ca000 D:\WINDOWS\System32\msimtf.dll
0x77910000 - 0x77a06000 D:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x76c20000 - 0x76c4e000 D:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
0x77a70000 - 0x77b05000 D:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
0x77b10000 - 0x77b22000 D:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
0x76c80000 - 0x76ca8000 D:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
0x72cb0000 - 0x72cb9000 D:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
0x72ca0000 - 0x72ca8000 D:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
0x77bd0000 - 0x77be5000 D:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
0x77bc0000 - 0x77bc7000 D:\WINDOWS\system32\midimap.dll
0x63380000 - 0x633f8000 D:\WINDOWS\System32\jscript.dll
0x71cf0000 - 0x71d0c000 D:\WINDOWS\system32\actxprxy.dll
0x61930000 - 0x6197a000 D:\Program Files\Internet Explorer\ieproxy.dll
0x6d1a0000 - 0x6d1ab000 D:\WINDOWS\System32\dispex.dll
0x74d40000 - 0x74dab000 D:\WINDOWS\system32\USP10.dll
0x6d7c0000 - 0x6d839000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll
0x7c340000 - 0x7c396000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\MSVCR71.dll
0x6d6b0000 - 0x6d6d1000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll
0x6d4a0000 - 0x6d4bb000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jpiexp.dll
0x6d250000 - 0x6d261000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\deploy.dll
0x76fa0000 - 0x76fa8000 D:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x6d4f0000 - 0x6d514000 D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jpishare.dll
0x03520000 - 0x03767000 D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin\client\jvm.dll
0x6d310000 - 0x6d318000 D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin\hpi.dll
0x6d770000 - 0x6d77c000 D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin\verify.dll
0x6d3b0000 - 0x6d3cf000 D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin\java.dll
0x6d7b0000 - 0x6d7bf000 D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin\zip.dll

VM Arguments:
jvm_args: -Xbootclasspath/a:D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\lib\deploy.jar;D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\lib\plugin.jar -Xmx96m -Djavaplugin.maxHeapSize=96m -Xverify:remote -Djavaplugin.version=1.6.0 -Djavaplugin.nodotversion=160 -Dbrowser=sun.plugin -DtrustProxy=true -Dapplication.home=D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0 -Djavaplugin.vm.options=-Djava.class.path=D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\classes -Xbootclasspath/a:D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\lib\deploy.jar;D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\lib\plugin.jar -Xmx96m -Djavaplugin.maxHeapSize=96m -Xverify:remote -Djavaplugin.version=1.6.0 -Djavaplugin.nodotversion=160 -Dbrowser=sun.plugin -DtrustProxy=true -Dapplication.home=D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0
java_command: <unknown>
Launcher Type: generic

Environment Variables:
PATH=D:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0\bin;F:\PROGRA~1\Borland\CBUILD~1\Bin;F:\PROGRA~1\Borland\CBUILD~1\Projects\Bpl;D:\WINDOWS\system32;D:\WINDOWS;D:\WINDOWS\System32\Wbem;.
USERNAME=lexom
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 4 Stepping 1, GenuineIntel--------------- S Y S T E M ---------------

OS: Windows XP Build 2600 Dodatek Service Pack 2

CPU:total 1 family 15, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2

Memory: 4k page, physical 522992k(139796k free), swap 1279436k(920968k free)

vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0-b105) for windows-x86, built on Nov 29 2006 00:48:48 by "java_re" with unknown MS VC++:1310


#4
poop

poop

  Maniak

 • Użytkownik
 • 1409 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Pabianice
zainstaluj fire foxa i wtyczke do automatycznego odswiezania ;)

#5
Keszjer

Keszjer

  Praktyk

 • Oczekujący
 • 111 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Łódź
Ja za to polece Opere + prawy przycisk myszy ;) No i "odswiezaj co"...
"Jedni idą na jakość, inni idą na ilość, jedni mają gram, inni kilo, jedni żyją, inni giną..."

#6
Indyk1989

Indyk1989

  Początkujący

 • Zbanowany
 • 30 postów
ja korzystam z opera i styknie

#7
nedved05

nedved05

  Znawca

 • Użytkownik
 • 354 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Pszczyna
mowicie ze odswiezacie...a w apalu nie trzeba zadnego kodu wpisac po odswiezeniu czy jak?
bo skoro trza to nic nie da te automatyczne odswiezanie:P
no chyba ze przypomina,jedynie to;p

#8
Kolekcjoner

Kolekcjoner

  Tytuł / Ranga użytkownika

 • Użytkownik
 • 2372 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Lublin
 • Zainteresowania::))) Brak
Ja odswiezam w IE ;)

#9
poop

poop

  Maniak

 • Użytkownik
 • 1409 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Pabianice

mowicie ze odswiezacie...a w apalu nie trzeba zadnego kodu wpisac po odswiezeniu czy jak?
bo skoro trza to nic nie da te automatyczne odswiezanie:P
no chyba ze przypomina,jedynie to;p


no wlasnie o to chodzi, zeby nie zapominac ;)
takto automatycznie Ci wyskakuje okienko do wpisania z kodem

jedynie co mnie drazni w apalu to zniezliczona ilosc popupow... :icon_twisted:

#10
Kolekcjoner

Kolekcjoner

  Tytuł / Ranga użytkownika

 • Użytkownik
 • 2372 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Lublin
 • Zainteresowania::))) Brak
Na tym admin zarabia pieniadze ;)

#11
lexom

lexom

  Znawca

 • Użytkownik
 • 443 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wlkp

zainstaluj fire foxa i wtyczke do automatycznego odswiezania ;)Jak nazywa się ta wtyczka?

#12
slightyboy

slightyboy

  » Nie®efo®mowaln¥ ™ «

 • Przyjaciel Forum
 • 2431 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Warszawa
 • Zainteresowania:To, tamto, siamto, owanto...
ReloadEvery 2.0 - https://addons.mozil...refox/addon/115

Bot Name

Bot Name
 • Advert

#13
satanowicz

satanowicz

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • 11 postów
tylko FF + TabMixPlus
Kupię kasę (e-gold/paypal) płacę przez mBank. Piszcie na PW
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych